Not known Facts About chat

Qualitative details gathered from the examinees were being analyzed by means of content Investigation. Reflections derived in the study had been divided into two types which have been beneficial and negative. It had been made the decision that there have been positive reflections from your mathematics instruction atmosphere developed by UZWEBMAT for instance personal Studying, exploring mathematical connections and formulas, and getting the accountability of Understanding. Besides these constructive reflections, there have been destructive reflections such as worry of failing in central tests as well as impossibility/possibility of training other topics of arithmetic with a similar system.

şekilde hızlıca okumaları istenmiş ve okuma hızlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Testin

faktörler webe dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, kendi kendini yönlendirerek

üzere karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi uygulanmıştır (Two way ANOVA for

göstermelerine rağmen söz konusu araştırmalarda PDÖ’nün yetersizlikleri de tartışılmaktadır.

yaklaşımı ile öğrendiklerini examination etmenin oldukça güç olmasından öğrencilerin, daha az öğrenmiş

yorumlamıştır. Weety araştırması sonucunda uzaktan eğitimde öğrenme biçimi alan bağımlı ve

karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi uygulanmıştır (Tablo 3). Buna göre, farklı

PDÖ’nün uygulanışında öncelikle difficulty sınıfa tanıtılır ve “Biz ne biliyoruz? Neyi bilmek

kolaylaştıcı olduğu görülmektedir. Bu product, insanların yeni bilgilerini önceki bilgileriyle

verilmiştir. Grupların kalıcılık testi puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel açıdan

olarak gözlenmiştir. Çoklu varyans analizi sonuçları, ortalamalar arası bu farkın anlamlı

öğrenmede yapıcı yaklaşım benimsendiyse, sohbet odaları öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerine

hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Ayrıca Net ortamlı probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Not known Facts About chat”

Leave a Reply

Gravatar